Page 10 - Ase & Erä 7/2021
P. 10

Kenraali Gustav Hägglund pitää metsästyksen haasteellisuudesta
     Helppo saalis
     on huono saalis     Kokemuksia ja iloa.         kuukaudeksi. Kotiin palattuaan äiti osti
     Näitä asioita Suomen         pojalleen syntymäpäivälahjaksi haulikon.
                         –!Se oli 16-kaliiperinen Simson&Suhl.
     puolustusvoimien entinen       Se oli mielestäni vähän naisten ase, mutta
     komentaja, kenraali         sillä lähdin ensimmäisiin hirvijahteihini.
     Gustav Hägglund            –!Varusmiehenä ja kadettina en ehtinyt
     sanoo saaneensa           metsälle. Mutta kadettikoulun jälkeen minut
     metsästyksestä. Hän         määrättiin Uudenmaan Prikaatiin Tammi-
                        saaren Dragvikiin. Siellä avautui mahdol-
     kaipaa metsästykseltä        lisuus metsästykseen, ja liityin Dragsvikin
     haasteita, sillä helppo       Erämiehiin, muistelee Gustav Hägglund.
     saalis on huono saalis.
                        Ohi ei ammuta
     Teksti ja kuvat: Eero Wihuri
                        Dragsvikin Erämiehet metsästi hirviä yh-
                        dessä teollisuusneuvos Trygwe Nymanin
                        kanssa, jolle prikaatin ampuma-alue Han-
          uomen puolustusvoimien enti- koniemellä oli vuokrattu.
          nen komentaja, kenraali Gus- –!Minun piti saada hirvikivääri. Upseeri
          tav Hägglund (83) tunnetaan  sai ostaa edullisesti sotilaskiväärin armeijan
          intohimoisena metsästyksen  varastoista, sillä aseita oli paljon sodan pe-
          harrastajana. Harrastuksen  ruina varastoissa. Sotilaskiväärillä ei saanut
     Salkuun hänet sysäsi äiti. Met-    suoraan lähteä hirvijahtiin, vaan ase piti
     sästysharrastus alkoi kymmenenvuotiaana  muuntaa siviiliaseeksi, kertoo Hägglund.
     äidin ostettua pojalleen pienoiskiväärin. –!Tämä tapahtui niin, että tähtäin ja tukki
      –!Vietin lapsuuteni kesät Pertunmaalla.  vaihdettiin, lisäksi lukon nuppia taivutettiin.  Gustav Hägglundilla on monia aseita.
     Enollani oli siellä Ahvenniemen kartano,  Näillä muutoksilla sotilaskivääristä tuli met- Yksi mielenkiintoisista aseista on vuonna
     jonka torpan äitini kaksoissisar osti kesä- sästysase, hän jatkaa.   1936 valmistettu neuvostoliittolainen
     möksikseen. Sisarukset olivat läheisiä, ja  Aseen muutostyöt valmistuivat Helsin- kopio Suomi-konepistoolista. –!Ase ei
                                          ollut kovinkaan toimiva ja puna-armeija
     meidänkin perheemme pääsi viettämään  gissä lauantaina, joka oli vielä tuolloin  keräsi sekä tuhosi aseet talvisodan
     kesiä maaseudulle.          työpäivä.              jälkeen. Ainoat maailmassa jäljellä
      –!Äitini oli innokas luontoihminen. Itse- –!Ja heti seuraavana päivänä, sunnuntai- olevat kopioaseet ovat suomalaisten
     asiassa hän osti minulle ensimmäisen aseen,  na, oli vuorossa ensimmäinen jahtini Drags- sotasaaliiksi saamat yksilöt. Tämän
                                          aseen sai aikoinaan talvisodan
     ilmakiväärin, olessani seitsemänvuotias.  vikin Erämiesten kanssa. Minulla ei ollut  päättymispäivänä isäni.
     Äitini opetti myös minut ampumaan.  omaa autoa, siksi junalla paluu Helsingistä
      Gustav Hägglund muistuttaa Suomessa  Tammisaareen venyi iltaan. Tietenkään illal-
     olleen sotien jälkeen 1940-luvulla pulaa  la en kyennyt enää kohdistamaan asettani.
     kaikesta. Metsästys oli keino saada ruokaa  Gustav Hägglund kertoo Tryqwe Ny-
     pöytään.               manin olleen tarkka siitä, ettei hirvistä  Gustav Hägglund
      –!Ravinnonhankkiminen oli äitini mie- ammuta ohi.            •  Ikä: 83
     lessä, kun hän osti minulle pienoiskiväärin.  –!Ja eikös siinä tietenkin käynyt niin,  •  Asuinpaikka: Helsinki
     Olin kymmenenvuotias, kun Pertunmaalla  että ammuin passipaikalleni tulleesta hir- •  Perhe: Vaimo, tytär ja poika. Poika
     jahtasin metsoja ja teerejä. Sodan jälkeen  vestä ohi.           menehtyi syöpään vuonna 2010.
     metsälintuja oli todella paljon.    –!Nyman totesi minulle, että tässä hir- •  Ammatti: Kenraali. Eläkkeellä
      –!Sitä ei tule oikein ajatelleeksi, miten  viporukassa ammutaan vain kerran ohi,  oleva Suomen puolustusvoimien
     ankeaa aikaa Suomessa elettiin sotien jäl- seuraavasta ohilaukauksesta tulee potkut. komentaja. Työskenteli myös EU:n
     keen. Riistalla oli tärkeä merkitys ihmisten  Seuraavalla passipaikalla Gustav Hägg- sotilaskomitean ensimmäisenä
     ravinnonsaannille.          lund tutki tarkemmin asettaan.     puheenjohtajana.
                         –!Irrotin lukon ja pistin kiväärin kannon  •  Harrastus: Harrastanut
     Ensimmäinen haulikko         päälle. Tähtäson suunnilleen sillä etäisyy- metsästystä lapsesta lähtien.
                        dellä olevaa maalia kuin missä hirvi oli  Kirjoittanut kokemuksistaan kirjan
     Viisitoistavuotiaana Gustav Hägglund läh- ollut. Katsoin sitten piipun läpi, minne se  Onnenpekka metsällä.
     ti Saksaan opiskelemaan kieltä kolmeksi  sojoitti. Se sojoitti runsaan metrin tähtäys-

      10 I  Ase & Erä
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15