Ensio FireArms on kehittänyt KAR21 A -kiväärin. Sillä voi ampua 7,62*51 mm NATO- sekä 5,56*45 mm NATO-patruunaa käyttäen samaa luistia ja ala- sekä ylärunkoa. Kuva: Ensio FireArms

Suomalaisvalmistaja Ensio FireArms tarjoaa puolustusvoimille kivääriä, jonka kaliiperi voidaan vaihtaa nopeasti

Suomalainen Ensio FireArms on kiinnostunut puolustusvoimien kiväärihankinnoista. Kotimainen valmistaja tarjoaa armeijalle automaattikivääriä, jossa on taittuva perä ja kaliiperin vaihtomahdollisuus.

Ensio FireArms Oy esitteli puolustusvoimain lippujuhlapäivänä kesäkuussa 2021 uuden ennennäkemättömän, täysin suomalaisen KAR-21- automaattikiväärin. KAR eli Käräjämies Automatic Rifle 21 on Toni Käräjämiehen suunnittelema kivääri, jonka kaliiperin vaihto .223 Rem- patruunaa ampuvasta aseesta .308 WIN -patruunaa ampuvaksi aseeksi saadaan vaihtamalla neljä osaa. Ase on tehty helpoksi huoltopurkaa sekä toimintavarmaksi.

Sastamalassa toimiva asevalmistaja tarjoaa KAR-21A -käsiasejärjestelmää Suomen puolustusvoimille. Yhtiön mukaan järjestelmää on tarjottu puolustusvoimille parin vuoden ajan, mutta KAR-21A -asejärjestelmää ei ole otettu arviointiin eikä tulevaa RK62:n ja RK95:n korvaavaa asehankintaa ole kilpailutettu. Suomen puolustusvoimien tulevia käsiaseita koskien ei ole myöskään järjestetty kilpailua tai testejä, jossa KAR-21A asejärjestelmän suorituskyky olisi ollut mahdollista mitata.

Suomen puolustusvoimista on viestitty Ensio FireArms Oy:lle, ettei se ole määritellyt uusille käsiasejärjestelmille mitään vaatimuksia, vaan niitä vasta haetaan. Ensio FireArms Oy on tarjonnut KAR-21A asejärjestelmää Suomen puolustusvoimille sekä puolustusministeriölle ja on asiasta myös molempien kanssa viestinyt. Yhtiölle on viestitty käsiasejärjestelmän valinnasta tulevan reilu kilpailu ja taustoitukseen liittyvän tutkimustyön olevan kesken.

Lisäksi puolustusministeriö on ilmoittanut, ettei uusia käsiasekilpailutuksia tai -hankintoja ole tulossa ja kehotettu seuraamaan julkisia hankintoja. Näitä ohjeita Ensio FireArms Oy on toiminnassaan noudattanut sekä käyttänyt päätöksentekonsa 3tukena.

Maaliskuun lopussa Suomi ja Ruotsi ilmoittivat allekirjoittaneensa puitesopimuksen uusien kiväärien hankinnasta Sakon kanssa. Ensio FireArmsin mukaan puitesopimus, sen solmiminen tai sen tiedossa oleva sisältö ei vastaa kuvaa, jonka yhtiö on Suomen puolustusvoimien ja puolustusministeriön viestinnästä yhtiön suuntaan saanut.

– Kuten kyseinen puitesopimus, myös aikaisemmat automaattikiväärejä koskevat sopimukset on neuvoteltu vastaavalla tavalla Ensio FireArms Oy ja sen aseet ulkopuolelle sulkien. Yhtiön aseilla ei siten ole ollut edes mahdollista osallistua niihin, todetaan yhtiön julkaisemassa tiedotteessa.

– Luonnollisesti, edellä kuvattu toimintatapa tekee puolustusvälinealalla olevan käsiaseita kehittävän ja valmistavan yhtiön liiketoiminnan vaikeaksi sekä vähentää innovointia ja investointeja alalta. Toimintatapa myös eroaa käytännöstä, jolla uusien palvelusaseiden käyttöönotosta on yleisesti länsimaissa aikaisemmin päätetty, tiedotteessa jatketaan.

Ensio FireArms Oy:n kanta on, että nykyinen, poissulkeva toimintatapa ei ole puolustuksen suorituskyvyn, kustannustehokkuuden eikä suomalaisen puolustusteollisuuden kehityksen etu.

– Ensio FireArms Oy:n kilpailijoitaan pienemmän koon ei pitäisi poissulkea yhtiön aseita valintaprosessien ulkopuolelle. Kyseessä on kasvava yritys, jolla on jo kyky ja tarvittava verkosto KAR-21 asejärjestelmän teolliseen valmistukseen.

Olemme jo useasti ilmaisseet Suomen puolustusvoimien sitä tiedustellessa olevamme avoimia yhteistyölle muiden kotimaisten käsiasevalmistajien kanssa. Ensio Fire-Arms Oy on edelleen valmis yhteistyöhön kaikkiin suuntiin Suomen puolustuskyvyn ja huoltovarmuuden nimissä, vakuutetaan yhtiön tiedotteessa.

Lue lisää Ase&Erän numerosta 5/2023!