Karhut vaihtavat paikkaa aamulla päivälepopaikan ja ruokapaikan välillä, illalla ne taas liikkuvat ruokailupaikoille. Siirtymisten aikana voi avautua mahdollisuus karhun kaatoon. Kuva: Matti Myllynen

Jahti onnistuu, kun koira voidaan päästää tuoreelle karhun jäljelle

Kiinnostus karhujahtia kohtaan on vuosi vuodelta kasvanut. Karhunmetsästys on vaativaa, mutta palkitsevaa.

Karhua pidetään syystäkin metsien kuninkaana. Yhä useampaa metsästäjää kiinnostaa myös karhujahtiin osallistuminen, karhukannan vahvistumisen myötä on metsästäjien yhä laajemmalla alueella mahdollista osallistua karhunmetsästykseen.

Karhun kannanhoidollisen metsästyksellä säädellään kannan kokoa karhukannan hoitosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Metsästys myös ylläpitää karhujen ihmisarkuutta ja vähentää vahinkoja.

– Karhunmetsästys on vaativaa, se vaatii viitseliäisyyttä. Juuri huolellinen valmistelu ja jahdin toteuttaminen tekee karhunmetsästyksestä nautinnollisen elämyksen, sanoo lappeenrantalainen Matti Myllynen. Hän on metsästänyt karhuja Suomessa ja ulkomailla reilun 30 vuoden ajan.

Poronhoitoalueen ulkopuolella karhu on rauhoitettu, ja sen metsästykseen tarvitaan aina erillinen, riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa. Poikkeusluvat myönnetään pääsääntöisesti yhteislupa alueille. Yhteislupa tarkoittaa järjestelyä, jossa useampi kuin yksi metsästysoikeuden haltija hakee pyynti- tai poikkeuslupaa Suomen riistakeskukselta.

Karhunmetsästyksen yhteislupa-alueissa on usein mukana valtion maita. Niiden metsästysjärjestelyistä sovitaan yhteisluvan edustajan ja Metsähallituksen eräsuunnittelijan välillä. Esimerkiksi Itä-Suomessa valtion maille pääsee karhumetsälle, kun ostaa Metsähallitukselta henkilökohtaisen metsästysluvan ja ilmoittautuu yhteislupaan. Seuduilla, joilla valtion alueet ovat pieniä ja sirpaleisia, metsästysoikeus valtion alueille voidaan myöntää myös pinta-alaperusteisena aluelupana.

Pohjoisessa karhua saa metsästää puhtaasti kiintiöiden mukaan, kunhan muuten perusasiat kuten ampumakoe, metsästysoikeus alueella ja kausilupa ovat maksettuna. Huomioitavaa on, että karhunmetsästys rajavyöhykkeellä on lähtökohtaisesti kielletty. Rajavyöhykkeelle paenneen haavoittuneen karhun jäljittämiseen tai sinne kaatuneen karhun noutamiseen tarvitaan aina lupa Rajavartiolaitokselta.

Metsähallituksen karhuluvassa ei poronhoitoalueen ulkopuolella ole erillistä henkilökohtaista kiintiötä. Metsästäjä voi siis ampua usean karhun, mikäli riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa ja yhteisluvan säännöt sen sallivat.

Karhunmetsästysaika alkaa 20. elokuuta kello 00.00 ja päättyy, kunnes poikkeusluvan mukainen kiintiö on tullut täyteen, kuitenkin viimeistään 31. lokakuuta kello 24.00.

Lue lisää Ase&Erän numerosta 5/2023!