Suomessa on paljon metsästäjiä. Tuulivoima ja metsästys sijoittuvat samoille alueille, joten on ymmärrettävää, että tuulipuistossa metsästämisestä puhutaan paljon. Kuva: Jyväskylän yliopisto

Aurinko- ja tuulivoimala voi leikata suuren siivun metsästysmaista

Tuulivoimasta on tulossa nopealla aikataululla maammemerkittävin sähkön tuotantomuoto. Lisäksi aurinkovoimaloita tullaan rakentamaan merkittävästi. Tulemme saamaan auringosta ja tuulesta ympäristöystävällistä sähköä, mutta voimalapuistot kaventavat metsästysmahdollisuuksia.

Suomeen on suunnitteilla lukuisia tuulivoima- ja aurinkovoimapuistoja, joilla on suuria paikallisia vaikutuksia metsästykseen. Vaikka metsästystä ei varsinaisesti rajoiteta, aurinko- ja tuulivoimapuistojen rakentaminen merkitsee metsästysalueiden pirstoutumisia.

Tällä hetkellä tuulivoimarakentaminen on kiivaampaa kuin koskaan aiemmin. Suomen Tuulivoimayhdistyksen puolivuosittain tekemän tuulivoimahankekatsauksen mukaan vuoden 2023 loppuun mennessä Suomessa oli julkaistu suunniteltuja maatuulivoimahankkeita yli 68 800 megawattia (MW). Merelle suunniteltuja hankkeita oli yli 65 500 MW. Viime vuosina Suomeen on valmistunut noin 150 uutta tuulivoimalaa vuosittain. Tuulivoimaa rakennetaan muun muassa merelle,meren rantaan sekä laajoille avonaisille paikoille sisämaassa.

Myös aurinkovoimaloiden rakennusvauhti kiihtyy. Suomea ei välttämättä mielletä aurinkoenergialle sopivaksi maaksi meidän vaikeroidessamme usein syksyn ja talven pimeyttä. Todellisuudessa Suomessa on paljon potentiaalia aurinkosähkön tuotantoon. Suomessa kesällä aurinko paistaa pitkään ja alkuvuodesta aurinkopaneeleiden tuottoa kasvattaa viileä ilmasto, sillä kylmä aurinkopaneeli tuottaa lämmintä paneelia tehokkaammin.

Suomen aurinkosähkökapasiteetti on nyt noin 734 megawattia, vuonna 2022 kapasiteetti kasvoi 66 prosenttia. Alan toimijoiden mukaan tämä on vasta alkua. Pelkästään Helsingin kaupungin energiayhtiö Helenin omistama, vuoden 2024 lopussa valmistuva Kalannin aurinkopuisto, kooltaan 206 megawattia, tulee nostamaan koko Suomen aurinkosähkökapasiteettia merkittävästi. Kalannin kokoisia ja vähän pienempiä aurinkopuistoja alkaa valmistua kuluvasta vuodesta eteenpäin useita.

Teollisen mittaluokan aurinkosähköhankkeita on vireillä niin paljon, että kymmenen vuoden kuluttua auringon avulla voimme tuottaa sähköä yhtä paljon kuin mitä uusi Olkiluoto 3 -ydinreaktori tuottaa.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi, että Suomen sähkönkulutus tulee kasvamaan nykyisestä yli 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. LUT-yliopiston mukaan tulevaisuudessa kaksi kolmasosaa päivittäisestä energiatarpeesta saadaan suoraan uusiutuvista energialähteistä. Aurinkoenergialla on tässä kehityksessä merkittävä rooli.

Aurinkovoimaloita pyritään rakentamaan joutomaille, mutta näitä alueita on varsin vähän tarjolla. Siksi aurinkovoimaloita rakennetaan myös talousmetsistä raivatuille alueille sekä pelloille. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi aarniometsistä ei kaadeta puita aurinkovoimaloiden tieltä.

Lue lisää Ase&Erän numerosta 4/2024!