Antti Kurvinen
Antti Kurvinen aloitti maa- ja metsätalousministerinä juuri ennen vappua. Hän vastaa hallituksessa metsästysasioista. Kuva: Keskusta/Johannes Erkkilä

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen mukaan Suomi pyrkii turvaamaan kokovaippaluotien käytön linnustuksessa

Noin seitsemän vuoden ajan suomalaismetsästäjät ovat joutuneet jännittämään, miten lyijyhaulien käyttöä tullaan rajoittamaan metsästyksessä. Kyseessä on Euroopan unionin halu rajoittaa lyijyn käyttöä ympäristö- ja terveyssyistä.

Euroopan komissio on jo hyväksynyt lyijyhaulien käytön kieltämisen kosteikolla ja Suomi etenee REACH-asetuksen mukaisessa lyijyhaulien kosteikkorajoitusta koskevassa asiassa niin sanotun perusrajoituksen mukaisesti. Päätös tarkoittaa sitä, että lyijyhaulien käytön rajoittaminen kosteikkoalueilla astuu voimaan Suomessa 15.2.2023.

Suomi vastusti  lyijykiellon ensimmäistä vaihetta, sillä kosteikkoalueen määritelmän katsottiin olevan aivan liian kattava.

Suomessa lyijyä saa tällä hetkellä käyttää metsästyksessä lukuun ottamatta haulikolla tapahtuvaa vesilinnustusta. Metsästäjäliitto pitää lyijyn käyttökieltoa varsinaisilla kosteikoilla perusteltuna, koska vesilinnuilla on tapana niellä haulin kokoisen hiekan mukana hauleja lihasmahaansa, ja näin lyijyä joutuu paitsi lintuihin, myös niitä syöviin petoeläimiin.

Nyt valmisteilla on EU:n kemikaalivirastossa on esitys, jolla halutaan rajoittaa myös lyijystä valmistettuja luoteja, hauleja ja kalastuspainoja.

– Euroopan kemikaaliviraston esitys on parhaillaan lausuntokierroksella, ja myöhemmin tiedämme, millaisia esityksiä lausuntokierroksen jälkeen kemikaalivirasto esittää, sanoo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) Ase&Erä -lehdelle myöntämässään haastattelussa.

– Totaalista lyijykieltoa ei ole tulossa. Suomi pyrkii vaikuttamaan siihen, että että esimerkiksi linnustuksessa saisi jatkossakin käyttää kokovaippaluoteja. Niiden korvaaminen on hankalaa, hän jatkaa.

Kurvinen sanoo kannustavansa metsästäjiä käyttämään lyijyttömiä patruunoita ja luoteja mahdollisuuksien mukaan.

– Teknologian kehittyminen tulee tässä asiassa avuksi. Valmistajat kehittävät uusia lyijyttömiä vaihtoehtoja niin metsästäjille kuin rata-ampujillekin.

– Jo tällä hetkellä Suomessa puolet suurriistasta metsästetään lyijyttömillä luodeilla, hän jatkaa.

Aiheesta lisää Ase&Erä -lehden numerossa 5/2022!