Täydellistä lyijykieltoa on mahdotonta hyväksyä. Euroopan kemikaaliviraston Echan esitys lyijykiellosta on suomalaiselle metsästyskulttuurille todella hankala asia, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Lyijyhaulien käyttö ja hallussapito kosteikkoalueilla on jo päätetty kieltää kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Hyväksytyn asetuksen mukaan lyijyhaulien kielto koskee Euroopan kosteikkoja suojelevan Ramsar-sopimuksen määrittelemiä alueita. Ne sisältävät myös suot ja turvemaat, joita Suomessa on paljon. Tämän vuoksi Suomessa kosteikkokielto tarkoittaa käytännössä lyijyhaulien täyskieltoa metsätyksessä.

Lisäksi Euroopan kemikaalivirasto Echa esittää lyijyammusten kieltämistä metsästyksessä kaikissa EU-maissa haulien lisäksi myös kiväärin luodeissa sekä ulkona tapahtuvassa siviiliammunnassa viiden vuoden siirtymäajan jälkeen.

Kielto ei koskisi sotilaskäyttöä eikä poliisin ja tullin käytössä olevia ammuksia. Myös ampumahallit olisivat kiellon ulkopuolella.

Lue lisää uudistuneesta Ase&Erän numerosta 4/2021!

 

Jari Leppä

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kaatoi viime syksyn jahdissa ison hirven.