Haitallisten vieraspetojen pyynti vaatii sitoutuneiden metsästäjien osaamista

Minkki ja supikoira on luokiteltu Suomen luonnon monimuotoisuutta ja alkuperäislajeja uhkaaviksi, haitallisiksi vieraspedoiksi. Vesilintujen suojelemiseksi osana Helmi-hanketta Suomen riistakeskus ja Metsähallitus toteuttavat vieraspetojen poistoa 73 Suomen tärkeimmällä lintuvesikohteella. Tehokkaalla rautapyynnillä pystytään tarjoamaan paremmat edellytykset onnistuneeseen pesintään eri lintulajeille.

Metsähallituksen 30 pyyntikohdetta sijaitsevat Suomen länsirannikolla, ja ne sisältävät laajoja Metsähallituksen hallinnoimia alueita. Joukossa on erityisen tärkeitä lintulahtia, kuten Liminganlahti Oulun seudulla. 

Suomen riistakeskuksen 43 kohdetta sijaitsevat Manner-Suomessa ja etelärannikolla. Näillä pyyntikohteilla on paljon linnustollisesti arvokkaita järviä, kuten Siikalahti Parikkalassa. Hankkeessa jokaiselle kohteelle on muodostettu vieraspetopyynnistä vastaava vapaaehtoisten ryhmä, jota tuetaan neuvonnalla, pyyntikorvauksilla ja laitehankinnoilla. Yli 420 metsästäjää on lähtenyt toimintaan mukaan. Hanke auttaa järjestämään yhtenäisiä pyyntialueita solmimalla sopimukset metsästysoikeuden käytöstä maanomistajien kanssa.

Tavoitteena on, että vieraspetojen pyynti olisi järjestelmällistä, tehokasta ja koordinoitua arvokkailla lintuvesillä ja niiden läheisyydessä. Yhdessä lintuvesien kunnostusten kanssa toimet takaavat hyvät olosuhteet vesilintujen pesintöjen onnistumiselle. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa pyyntiä 2,5 miljoonalla ja ympäristöministeriö 1,8 miljoonalla eurolla.

– Minkkejä ja supeja halutaan poistaa mahdollisimman tehokkaasti. Ei ole olemassa yhtä oikeaa pyyntimenetelmää, vaan eri alueilla käytetään yhdistelmiä eri pyyntitavoista, sanoo Suomen riistakeskuksen projektipäällikkö Kari Karhula.

Saaristossa minkin ja supikoiran pyyntiä tehdään pääasiassa koiraryhmällä. Koira paikallistaa vieraspedon ja eläin lopetetaan. Mikäli eläin on piilossa, hätistetään se esiin käyttäen lehtipuhallinta. Apuna voidaan käyttää myös haaskaa.

Pyynti keskitetään keväälle ennen pesimäkautta, jäiden lähdöstä huhtikuun loppuun. Syksyiset pyynnit tehdään elokuusta alkaen. 

Loukkuja käytetään saaristossa täydentävänä pyyntimenetelmänä minkille. Niillä saadaan yleensä pyydettyä nuoria yksilöitä pois syyskaudella, jos alueelle on jäänyt kevätpyyntien jälkeen lisääntyvä naaras. Loukuissa käytetään ensisijaisena houkuttimena minkin omaa hajua tai tarkoitukseen tehtyä hajustetta. Loukkujen riskit muille eläimille on minimoitu niin, että loukkulaatikoiden kunnosta huolehditaan ja laatikoiden kulkuaukot mitoitetaan vain minkille sopivaksi. 

– Urbaaneilla alueilla, joissa asutusta on lähellä, supin pyynti perustuu pitkälti loukuttamiseen, kertoo Karhula.

Lue lisää Ase&Erän numerosta 8/2022!

kari karhula

Minkin pyynnissä käytetään heti tappavia minkkirautoja. Projektipäällikkö Kari Karhula kokeili minkkiloukun toimintaa. Kuva: Ville Kankare/Suomen riistakeskus